Priser

En konsultasjon hos hudlege koster kr 345,-, et enkelt besøk på klinikken utenom konsultasjon hos hudlegen koster kr 54,- ( f eks lysbehandling)

Det kan i tillegg komme utgifter til materiell.

Fom 1/1-2016 tar vi kun bankkort (bankaxept), ikke kredittkort.
Ønsker du faktura kommer det et gebyr på kr 58,- i tillegg.
Informasjon om våre betalingsrutiner er sendt til alle pasienter som kommer i klinikken og vi gjentar denne på timekort og innkallinger.

Det er Melin Medical som håndterer fakturaer og oppfølging av disse for oss. Ubenyttede timer som ikke er avbestilt 24 timer før timeavtalen belastes med kr 345 + fakturagebyr.  Frikort gjelder ikke for timer du ikke har møtt til.

funks hudklinikk