Priser

En konsultasjon hos hudlege koster kr 351,- og et enkelt besøk på klinikken uten legekonsultasjon  koster kr 56,-    ( f eks lysbehandling)

Det kan i tillegg komme utgifter til materiell.

Etter 1/1-2016 tar vi kun bankkort som betalingsmiddel.  Er dette vanskelig for deg finner vi løsning på det.
Ønsker du faktura kommer det et gebyr i tillegg.
Informasjon om våre betalingsrutiner er sendt til alle pasienter som kommer i klinikken og vi gjentar denne på timekort og innkallinger.

Det er Melin Collectors som håndterer fakturaer og oppfølging av disse for oss. Ubenyttede timer som ikke er avbestilt 24 timer før timeavtalen belastes med kr 351 + fakturagebyr.  Frikort gjelder ikke for timer man ikke har møtt til.

funks hudklinikk