Velkommen til oss

Dr Funks Hudklinikk åpnet 1.september 1999 i Moss, og hadde da 4 ansatte.

I dag har staben økt til 8. Alle som arbeider med pasienter har en formell helsefaglig kompetanse og har jobbet med hud og hudsykdommer i mange år. Vi gjør all tradisjonell behandling innen dermatologi.

Vi setter arbeidsmiljø høyt og håper og tror at det gjør hudklinikken til et godt sted å være for både pasienter, pårørende, annet helsepersonell og oss selv. Vi er stolte av arbeidsplassen vår!