Velkommen til dr. Funk’s Hudklinikk

Dr Funk’s Hudklinikk drives av hudlege Jürgen Funk som er avtalespesialist i Helse Sør-Øst.

Klinikken behandler kun henviste pasienter. Har du et hudproblem må du først gå til din fastlege. Fastlegen vil om nødvendig henvise deg til spesialist. Husk at mange hudsymptomer kan behandles av almenleger.

Prinsensgt. 9, 1530 Moss

Her er vi

Prinsensgt 9, 1530 Moss
Tel: 69 20 98 00

Du finner kart og kontaktinformasjon her

Våre åpningstider

Mandag 8-18
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-16
Torsdag 8-18
Fredag 8-16 (stengt for intern undervisning 10-13)

Spisep­a­use mandag — tors­dag:  kl 12.00–12.40  Hudlege er ikke tilst­ede i hele klinikkens åpningstid.
Vi er ellers som regel tilstede men stenger av og til for kurs eller inneklemte fredager. Vi har stengt alle røde dager samt påsken. Vi opplyser om dette på vår telefonsvarer og på automatisk sms-svar.

Klinikken er sommerstengt i ukene 29, 30, 31 og 32. I denne tiden besvares ikke tlf og SMS.

Tele­fo­nen er åpen

Mandag,  ons­dag og fredag : kl 8-10
Vi har stor pågang av pasien­ter og  det kan være vanske­lig å komme gjen­nom på tlf.
Lytt nøye til infor­masjo­nen på vår tele­fonsvarer og forsøk evt igjen senere — eller- bruk  SMS, send meld­ing til 2097, start meldin­gen med FUNK og mellomrom.
Oppgi alltid navn og fød­sels­dato. Vi  ringer deg gjerne opp om du ber om det så snart vi har mulighet.

Ven­tetid

Ven­te­ti­den vari­erer og er inntil 6-8 mnd. Vi har daglig timer for øyeb­likke­lig hjelp (som fastle­gen må ringe om).  Diag­noser for­bun­det med malignitet/hudsykdommer hos barn/kløe pri­or­iteres høyt i hen­hold til hen­vis­nin­gen. Rene kos­metiske prob­lem­still­inger pri­or­iteres ikke. Vi anbe­faler pri­vate aktører som Hudlege Gut­torm Guleng i Fredrik­stad (www.hudlegeklinikken.no), hudlege Jon Lan­ge­land i Oslo (www.hudklinikken.no), Vol­vat,  Aleris eller andre. Her finner du spe­sial­is­ter med kort ven­tetid. (se under “nyt­tige linker”)

Tilgjen­ge­lighet 

Det er hudleger med avtale i Halden, Sarps­borg, Fredrik­stad, Aker­shus, Oslo og Vest­fold. Vi anmoder leg­ene sterkt om å hen­vise til nærmeste hudlege og hen­vis­ninger fra nevnte områder blir return­ert. Vi har stor pågang av hen­vis­ninger på pasien­ter fra indre Østfold, Moss og nærliggende kommuner herav også Vestby.

Vi setter god pasientbehandling høyt og forsøker å hjelpe så mange som mulig. Det er imidlertid en grense og synes du ventetiden er for lang anbefaler vi deg å forsøke en annen hudlege. Vi benytter også alt vi får av avbestillinger til pasienter som virkelig trenger å komme inn tidligere enn avtalt tid.
Vi beklager å være i denne situasjonen men synes det er viktig å informere.